Ośrodek Wczasów Rodzinnych Mierzeja w Przebrnie.

Regulamin ośrodka

REGULAMIN OŚRODKA WCZASÓW RODZINNYCH "MIERZEJA":

 1. W Ośrodku mogą przebywać i korzystać z jego usług osoby, które zgłosiły swój pobyt na podstawie umowy- zgłoszenia.
 2. Po przybyciu do Ośrodka należy dokonać formalności meldunkowych oraz uiścić obowiązujące opłaty za pobyt, wyżywienie oraz opłatę klimatyczną.
 3. Doba hotelowa liczy się od godziny 1300 pierwszego dnia pobytu do godziny 1000 ostatniego dnia pobytu.
 4. Skrócenie pobytu może nastąpić z ważnych przyczyn losowych odpowiednio udokumentowanych, w którym to przypadku Ośrodek zwraca 50% kwoty wyżywienia.
 5. Posiłki wydawane są w dwóch  wersjach czasowych: I wersja: 900 śniadanie, 1400 obiad, 1800 kolacja. II wersja: 900  śniadanie, 1700 obiadokolacja. Posiłki powinny być spożywane w jadalni w czasie do tego przeznaczonym.
 6. W przypadku wyjazdu na wycieczkę istnieje możliwość przesunięcia godziny posiłków lub otrzymania suchego prowiantu. Zgłoszenie u szefowej kuchni na dzień wcześniej.
 7. Przy opuszczaniu pokoju lub domku należy zamknąć okna, zakręcić kurki wodociągowe i wygasić światło.
 8. W pokojach i domkach mieszkalnych nie wolno używać żadnych dodatkowych urządzeń elektrycznych nie należących do stałego wyposażenia pokoju z wyjątkiem maszynek do golenia, suszarek do włosów i ładowarek.
 9. Niedozwolone jest wynoszenie lub przenoszenie przedmiotów należących do wyposażenia pomieszczeń Ośrodka jak: meble, pościel, drobny sprzęt, zastawy stołowe, itp.
 10. Każdy wczasowicz obowiązany jest do przestrzegania przepisów sanitarnych i ochrony ppoż.
 11. Imprezy kulturalno–rozrywkowe, ogniska itp. mogą być organizowane za zgodą i w porozumieniu z właścicielem Ośrodka.
 12. Na terenie Ośrodka znajduje się parking bezpłatny niestrzeżony. Parkowanie samochodów na wyznaczonych miejscach.
 13. Prosimy o zachowanie ciszy na terenie Ośrodka w godzinach 2200 – 700
 14. Psy, które przebywają na terenie Ośrodka z wczasowiczami powinny posiadać ważne szczepienie i  prowadzone muszą być na smyczy i w kagańcu. Właściciel psa zobowiązuje się do wyprowadzania psa na spacer poza teren Ośrodka i zobowiązuje się do sprzątania nieczystości po swoim psie na terenie Ośrodka.
 15. Wczasowicz z którego winy powstały braki lub uszkodzenia w urządzeniach i przedmiotach Ośrodka  ponosi z tego tytułu odpowiedzialność materialną.
 16. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze.
 17. Wszelkie usterki wczasowicze zgłaszają do recepcji.
 18. Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować do właściciela Ośrodka lub osób do tego upoważnionych.